نظافت

سرویسی که میخوای رو انتخاب کن

1/6


نظافت منزل ساعتی 25.000 تومان میباشد، به ازای هر ساعت اضافه مبلغ 10.000 تومان به هزینه اضافه میشود.
هزینه ایاب ذهاب سرویس دهنده چنانچه ساعت بعد از ساعت 21 باشد به عهده مشتری میباشد.


جنسیت سرویس دهنده را انتخاب کنید

2/6کدام قسمت ها نیاز به نظافت دارد؟

3/6توضیحات و اطلاعات اضافی سفارش

4/6روز و ساعت سرویس را انتخاب کنید

5/6آدرس را انتخاب کنید
افرودن آدرس جدید

6/6


پاسداران، پایین تر از میدان نوبنیاد، خ کوهستان سوم، پلاک 3، ط 3

خیابان سوم شرقی، پلاک 3