تعمیرات جاروبرقی

پروژه ای دارید؟

همین حالا از میان هزاران متخصص DoYo پروژه خود را سفارش دهید

همین حالا سفارش دهید

تعمیرات جاروبرقی

هزینه ایاب و ذهاب در هر شرایطی 15.000 تومان و اجرت پایه تعمیر و سرویس جاروبرقی 20.000 تا 30.000 تومان میباشد.