مولتی کالر

پروژه ای دارید؟

همین حالا از میان هزاران متخصص DoYo پروژه خود را سفارش دهید

همین حالا سفارش دهید

مولتی کالر

رنگ آمیزی به ازای هر مترمربع می باشد 

در صورت انتخاب سقف متراژ در 3  ضرب خواهد شد و در صورت عدم انتخاب در 2 ضرب خواهد شد.