بلکا

پروژه ای دارید؟

همین حالا از میان هزاران متخصص DoYo پروژه خود را سفارش دهید

همین حالا سفارش دهید

بلکا

رنگ آمیزی به ازای هر مترمربع میباشد 

در صورت انتخاب سقف متراژ در 3  ضرب خواهد شد و در صورت عدم انتخاب در 2 ضرب خواهد شد.