رنگ روغن

پروژه ای دارید؟

همین حالا از میان هزاران متخصص DoYo پروژه خود را سفارش دهید

همین حالا سفارش دهید

رنگ روغن

قیمت پایه رنگ آمیزی به ازای هر مترمربع می باشد 

در صورت انتخاب سقف متراژ در 3  ضرب خواهد شد و در صورت عدم انتخاب در 2 ضرب خواهد شد.