تعمیرات حمام

پروژه ای دارید؟

همین حالا از میان هزاران متخصص DoYo پروژه خود را سفارش دهید

همین حالا سفارش دهید

تعمیرات حمام

قیمت تعمیرات کف شامل بازسازی کامل و خرید مصالح و اجرا  تا 4 مترمربع میباشد، قیمت  با توجه به متراژ بیشتر تغییر خواهد کرد.