شستشوی فرش

پروژه ای دارید؟

همین حالا از میان هزاران متخصص DoYo پروژه خود را سفارش دهید

همین حالا سفارش دهید

شستشوی فرش

قیمت پایه شستشوی در محل بر اساس متر مربع محاسبه میگردد.