نصب کاغذ دیواری

پروژه ای دارید؟

همین حالا از میان هزاران متخصص DoYo پروژه خود را سفارش دهید

همین حالا سفارش دهید

نصب کاغذ دیواری

قیمت پایه نصب و اجرای کاغذ دیواری بر اساس قیمت هر رول محاسبه میشود.و قیمت اجرا زیر کاری بر مبنای متر مربع به جمع کل اضافه میشود.