تعمیر و سرویس یخچال

پروژه ای دارید؟

همین حالا از میان هزاران متخصص DoYo پروژه خود را سفارش دهید

همین حالا سفارش دهید

تعمیر و سرویس یخچال

هزینه ایاب و ذهاب در هر شرایطی 15.000 تومان  و اجرت پایه تعمیر و سرویس انواع یخچال 40.000 تومان  میباشد.